Ostale novosti

Budi dobar - budi najbolji

29-05-2020 Hits:77

„I reci: Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni Onome Koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijestiti.“ (Et-Tevba: 105).

Opširnije

Ustrajnim su zaštitnici meleki

29-05-2020 Hits:114

„Onima koji govore: ’Gospodar naš je Allah‘ pa poslije ostanu pri tome - dolaze meleki: ‘Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se džennetu koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i na onom: u njemu ćete imati sve što duše...

Opširnije

Zabrinuto srce

28-05-2020 Hits:54

“O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite. (Al-Hašr: 18)

Opširnije

Mekteb

Izbor za najljepši glas mekteba Džamije Kralj Abdullah

12-04-2020 Hits:656

Mektepska pouka se realizuje na daljinu. Muallimi pored redovnih nastavnih jedinica osmišljavaju i dodatne mektepske aktivnosti. U Džamiji Kralj Abdullah organizirana je jedna takva aktivnost. Organiziran je izbor za najljepši glas mekteba ove tuzlanske džamije, pod nazivom „ Iščekujući ramazanske kandilje“.

Opširnije

Godišnjak naslovnica preview 2

Vaktija

YOUTUBE

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije...


820

O Medžlisu IZ Tuzla

Medžlis islamske zajednice Tuzla spada u red najmnogoljudnijih medžlisa u Bosni i Hercegovini.

U pogledu islamske tradicije Tuzla je bila središte islamske učenosti dugo vremena. Behram - begova medresa djeluje 380. godina, sa prekidom od 1949 - 1993. godine.

U razdoblju između dva svjetska rata u Tuzli je objavljivan list „Hikjmet" oko kojeg je bila okupljena tradicionalistička ulema toga vremena. U periodu od 1946 - 1992. godine Tuzla je izgrađivana kao jedan od industrijskih centara u Bosni i Hercegovini.

Opširnije...

Naša lokacija na mapi

 

Menu