Brdo (Kethode) džamija

Džamiju je podigao ćehaja Osman prije 1600. godine. Rekonstrukcija džamije je izvršena 1991. godine. Rekonstrukcija sofe, fasade, munare izvršena je 1998. Godine kada je u džamiju uvedena voda, izgrađena abdesthana i uvedeno grijanje. Dimenzije džamije su 9 x 13,5 m sa sofama. Drvena munara je visoka 10 m. Džamija je sagrađena od ćerpića. Debljina zidova iznosi 70 cm.

Brdo džamija se nalazi u tuzlanskom naselju Donje Brdo, na lijevoj obali rijeke Jale, više Jalske džamije. I ova, kao i druge tuzlanske džamije, ima više naziva, kao što su: Kethode džamija, Arapčica, Donje Brdo, Brdska i sl.

Iako je nekoliko puta adaptirana, džamija nije znatnije mijenjala svoj prvobitni izgled.

Oko džamije se nalazi manje dvorište. Neposredno uz džamiju, nalazi se prostrano mezarje Musafirac.

15 vecer kurana

OPCIJA 2

 

zekatpreporod

 

 

YOUTUBE

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije... 

Menu