Džamija u Ceriku

Džemat Cerik nalazi se 9 km jugozapadno od Tuzle, s lijeve strane lokalnog puta Tuzla-Kiseljak, odnosno s desne strane magistralnog puta Tuzla-Živinice. Okružuju ga naselja Husino, Ševar i Ljubače. Formiran je 1974. Godine, izdvajanjem iz džemata Ševar-Kiseljak. Ima oko 120 domaćinstava. U vrijeme vladavine Austro-Ugarske, na mjestu gdje se danas nalazi džamija, bio je stari mekteb većih tlocrtnih dimenzija, oko 8,5x8,5 m, i bio je građen od drvene japije i šepera, s pokrovom od drvenog crijepa. Plac za izgradnju mekteba dala je porodica Jusić, odnosno Ibrišimović, kako su se tada zvali. Džemat Cerik je dobio na poklon drvenu munaru od džemata Dolac-Kotlanice, područja Medžlisa Islamske zajednice Tešanj. Povodom završetka radova na postavljanju munare i rekonstrukciji krova mesdžida, dana 3. septembra 2005. godine proučeni su mevlud i dova i tom prilikom dotadašnji mesdžid svečano je promoviran u prvu ceričku džamiju.

Danas se u džamiji klanjaju džuma, teravija, bajrami i povremeno dnevni namazi, te izvode prigodni programi, posebno u vrijeme ramazana i mubarek večeri. Drveni elementi minbera su ostvareni kombinacijom nekoliko boja furnira u geometrijskim formama. Od 2010. godine mektepska nastava se održava u novoj mektepskoj učionici koja se nalazi na drugoj etaži dozidanog predulaza i njene dimenzije su 3x7m. Mektepska nastava se održava vikendom. Hatibsku i muallimsku dužnost dugi niz godina je obavljao Ermin ef.-Talić. Danas je hatib i muallim u džematu Cerik Nedim-ef. Alić.

Džemat nema vakufske kuće i još uvijek nije ostvario pretpostavke za angažiranjem stalnoga imama. Mjesno mezarje nalazi se desne strane puta Husino-Kiseljak, na mjestu gdje se lijevo od navedenog puta odvaja put za Cerik. Prepoznatljivo je po dva velika bora koji su stari preko 200 godina.

(Informacije o džematu su preuzete iz Monografije Tuzlanski džemati, autora Šefke Sulejmanovića - Tuzla 2016. godine)

IMG 6802c21355a23b47eec4ab5924f9bc34 V

OPCIJA 2

 

pod nebom vedre vjere

 

 

YOUTUBE

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije... 

Menu