Džamija u Donjim Čaklovićima

Džemat Donji Čaklovići nalazi se 3 km jugoistočno od Tuzle, s desne strane magistralnog puta Tuzla-Zvornik. Pripadaju mu naselja Donji Čaklovići i Put Tanovića. U džematu je oko 200 domaćinstava. Najstariji vjerski objekat, za koji se zna bio je stari mekteb, nekada smješten stotinjak metara poviše današnje džamije i bio je građen od trošnog materijala, drveta i šepera, i više puta je obnavljanja. Kada je dotrajao, ukazala se potreba za izgradnju novog. Fadil Jusufović je uvakufio 1972. manju parcelu za gradnju mesdžida, tako da je na toj parceli 1973. godine izgrađen mesdžid, skromnih tlocrtnih dimenzija 8x7. Zidovi su zidani od pune crvene cigle, a natkriven drvenom konstrukcijom na četiri vode, s pokrovom od crvenog crijepa. Objekat je renoviran 1996. godine, kada je na krovu postavljena drvena montažna munara. Time je ovaj džemat dobio svoju prvu džamiju. Iako je po svojoj veličini skromnih dimenzija, džamija u Donjim Čaklovićima, na uzvišenju na kome se nalazi, djeluje veoma lijepo, skladno i dominantno. To je jednospratni objekat pravougaone tlocrtne koncepcije, presvučen bijelom fasadom i natkriven crvenim četverovodnim krovom, s bijelom zidanom munarom. Za sada u potpunosti zadovoljava potrebe džemata. Rekonstrukcijom džamije dograđena je i mektepska učionica sa sjeverozapadne strane džamije, vanjskih tlocrtnih dimenzija 7x4. Mektepska nastava započela je 1.11. 2009. godine i pohađa preko 40 učenika, podijeljenih u dvije grupe. Džamijski harem danas zauzima prostor oko 3, 5 dunuma, s velikim brojem starih i novih nišana. Hatib i muallim u džematu je Ishak-ef. Fazlović.

(Informacije o džematu su preuzete iz Monografije Tuzlanski džemati, autora Šefke Sulejmanovića - Tuzla 2016. godine)

IMG 6802c21355a23b47eec4ab5924f9bc34 V

OPCIJA 2

 

pod nebom vedre vjere

 

 

YOUTUBE

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije... 

Menu