Džamija u Solini

Najstariji mještani Soline pamte da je između dva svjetska rata postojao mekteb na lokalitetu Dolovi. Nakon rata mekteb je zatvoren, a od tada se vjerski život tiho odvijao u kući Arifa Delića.
Prvi vjerski objekat u ovome dijelu džemata Solina sagrađen je 1974. godine. Bio je to mesdžid, dimenzija 10x9m. Zbog izraženih potreba džemata, pored mesdžida, započeta je izgradnja nove džamije 2007. godine.

Džamija u Solini sadrži prostor za klanjanje, ulazni prostor, abdesthanu i učionicu. Na spratu se nalazi stan za imama, a munara je projektovana kao zaseban objekat.

Džamija ima dvorište površine 1.200 m2, a sa desne strane džamije je izgrađen manji objekat za instaliranje posotrojenja za centralno grijanje.
Od vakufske imovine u džematu se nalaze četiri mezarja i tri vakufske zemljišne parcele.

15 vecer kurana

OPCIJA 2

 

zekatpreporod

 

 

YOUTUBE

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije... 

Menu