Džamija u Mramoru

Džamija je izgrađena u blizini Osnovne škole „Mramor“. U arhitektonskom smislu džamija pripada grupi jednoprostornih džamija s četvorovodnim krovom i drvenom munarom. Osim temeljnih traka, džamija je u potpunosti izgrađena od drveta.
Tlocrtna koncepcija objekta je kvadratnog oblika 8x8 m.
Ovakve džamije danas predstavljaju pravu rijetkost, a u prvim stoljećima osmanske uprave u našim krajevima bile su najrasprostanjeniji tip džamija. Ova lijepa montažna džamija od drveta može biti urnek izgradnji tradicionalne bosanske džamije.

Džamija je radno otvorena 26. juna 2014. godine, a svečano otvorenje džamije je upriličeno 01. oktobra 2016. godine.

15 vecer kurana

OPCIJA 2

 

zekatpreporod

 

 

YOUTUBE

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije... 

Menu