Džindijska (Huseina Čauša) džamija

Džindijska džamija se prvi put spominje 1701. godine. Ona je mahalska džamija koja je u prošlosti imala određeni džemat. Locirana je na tlu koji tone. Više puta je obnavljana, ali je uvijek zadržavala svoj prvobitni izgled. Temeljito je rekonstruisana 1863/64. godine, kao i 1961. godine. Kvadratnog je oblika, dimenzija 7x7m.. Ima 16 prozora. Uz džamiju se nalazi prislonjena drvena munara. Ispred džamije nalazi se trijem (dvije manje sofe).

Džamija je arhitektonski najvrednija džamija s drvenom munarom u Tuzli. Sagradio je Mustafa džindija u drugoj polovini XVI vijeka na sjevernoj strani.

Džindijska džamija je tipična mahalska džamija, koja je u prošlosti imala svoj džemat. Više puta je renovirana ali najvjerovatnije nije bitnije mijenjala svoj izgled i dimenzije. Džindić džamija spada u red veoma značajnih objekata islamske arhitekture iz osmanlijskog perioda. Danas je pod zaštitom države kao historijski spomenik.

Džamija je okružena dvorištem površine 2.165 m². S lijeve strane džamije nalaze se dva velika nišana sa turbanima, od kojih je jedan s nečitljivim natpisom. Preptpostavlja se da je tu ukopan Husejin čauš, koji se spominje kao obnovitelj džamije.

15 vecer kurana

OPCIJA 2

 

zekatpreporod

 

 

YOUTUBE

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije... 

Menu