Džindijska (Huseina Čauša) džamija

Džindijska džamija se prvi put spominje 1701. godine. Ona je mahalska džamija koja je u prošlosti imala određeni džemat. Locirana je na tlu koji tone. Više puta je obnavljana, ali je uvijek zadržavala svoj prvobitni izgled. Temeljito je rekonstruisana 1863/64. godine, kao i 1961. godine. Kvadratnog je oblika, dimenzija 7x7m.. Ima 16 prozora. Uz džamiju se nalazi prislonjena drvena munara. Ispred džamije nalazi se trijem (dvije manje sofe).

Džamija je arhitektonski najvrednija džamija s drvenom munarom u Tuzli. Sagradio je Mustafa džindija u drugoj polovini XVI vijeka na sjevernoj strani.

Džindijska džamija je tipična mahalska džamija, koja je u prošlosti imala svoj džemat. Više puta je renovirana ali najvjerovatnije nije bitnije mijenjala svoj izgled i dimenzije. Džindić džamija spada u red veoma značajnih objekata islamske arhitekture iz osmanlijskog perioda. Danas je pod zaštitom države kao historijski spomenik.

Džamija je okružena dvorištem površine 2.165 m². S lijeve strane džamije nalaze se dva velika nišana sa turbanima, od kojih je jedan s nečitljivim natpisom. Preptpostavlja se da je tu ukopan Husejin čauš, koji se spominje kao obnovitelj džamije.

IMG 52d59715a2c9124b712c799778b3bf21 V

YOUTUBE

Vaktija

Lokacija: Tuzla
Datum: 13. safer 1442 // srijeda, 30. septembar 2020
Zora: 5:00
Izlazak sunca: 6:35
Podne: 12:36
Ikindija: 15:53
Akšam: 18:36
Jacija: 20:00

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije...


820


 

Menu