Džindijska (Huseina Čauša) džamija

Džemat Džindijska džamije je stari tuzlanski džemat, koji se nalazi u gradskom jegru Tuzle. Džamija se nalazi u blizini sjeverne gradske magistrale, na uglu ulica Džindić mahala i Bogumilska, koja vodi prema Gradini. Nekada je Džindić mahala bila jedna od najnaseljenijh tuzlanskih mahala, ali je zbog dugogodišnje eksplotacije soli došlo do slijeganja zemljišta i uslijed toga, do raseljavanja stanovništva u druge dijelove grada. Džemat ove džamije uglavnom čine ljudi koji su tradicijskih i drugim nitima vezani za ovaj džemat, a manje sadašnji stanovnici naselja. Po osnivaču mahale i džamija nosi naziv.U kasnijim izvorima se naziva i džamija Huseina čauša, te se ona tako prvi put spominje 1701. godine, što znači da je prije te godine prvobitno džamiju Mustafe džindije temeljito renovirao neki Husein čauš, pa se i prozvalo po njemu. Međutim, mahala nije promijenila svoje ime, pa se i danas zove Džindijska ili Džindić mahala. Na lijevom zidu džamije postavljena je jedna uramljena skica Džindić mahale prije nego što je nestala. Iznad skice urađene u grafitu piše: „Mahala-dragulj-nestala za so jeftiniju od vode.“Ispod teksta je skica s numeriranim kućama u kojima su stanovale poznate tuzlanske porodice. Džindijska džamija je arhitektonski najvrijednija džamija s drvenom munarom na području Tuzle. Sagradio je Mustafa Džindija u drugoj polovici XVI vijeka na sjevernoj strani naselja i predstavlja očuvani primjer izvorne bosanske arhitekture. Džamija je više puta renoviran ali najvjerovatnije nije mijenjala svoj izgled i dimenzije.

Džindić džamija spada u red veoma značajnih objekata islamske arhitekture iz osmanlijskog perioda i danas je pod zaštitom države kao historijski spomenik. Kao i u drugim džamijama, stariji mještani pamte kada se u ovoj džamiji obavljao beš vakat. Poslije smrti Husni-ef. Hafizovića u džamiji su se klanjali samo noćni namazi, džuma i teravih-namaz. Zbog pucanja zidova, koje je izazvalo slijeganje terena, džamija je 1975. godine zatvorena, da bi nakon sanaciono-restauratorskih radova bila ponovo otvorena 1990. godine. Danas se u džamiji klanja podne i ikindija namaz, bajram i džuma namaz, i veoma je posjećena za vrijeme ramazana kada se klanja teravih-namaz. Džamija pruža primjer visokog stilskog izraza koji se može postići kod objekta koji su pokriveni šindrom. Na svakom zidu ima po četiri prozora, od kojih su donji pravougaoni, a gornji lučno završeni. Ovo je danas jedina džamija u Bosni sa izbačenom galerijom u trijemu.

Interesantno je napomenuti da se ispod džamije nalazi rezervoar za sakupljanje slane vode. U dvorištu džamije nalazi se manji broj starijih kamenih nišana bez natpisa. S lijeve strane džamije nalaze se dva velika nišana s turbanima, od kojih je jedan s nečitljivim natpisom. Pretpostavlja se da je tu ukopan Husejin čauš, koji se spominje kao obnovitelj džamije. Pema nekim informacijama, u dvorištu Džindijske džamije nalazi se i nišan Ahmet-bega Defterdarevića, velikog župana tuzlanske oblasti. U  haremu ove džamije ukopano je nekoliko istaknutih članova Islamske zajednice u BiH i drugih uglednih ličnosti Tuzle. U džamiji nema posebne prostorije za održavanje mektepske nastave, niti je organizirano njeno održavanje, jer u ovome dijelu grada i nema više stanovnika. Imam džamije Ajdin-ef. Džafić.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, 5. decembra 2018. godine, donijela je odluku kojom se Graditeljska cjelina – Džindijske (Husein-čauš) džamije u Tuzli proglašava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

(Informacije o džematu su preuzete iz Monografije Tuzlanski džemati, autora Šefke Sulejmanovića - Tuzla 2016. godine)

IMG 6802c21355a23b47eec4ab5924f9bc34 V

OPCIJA 2

 

pod nebom vedre vjere

 

 

YOUTUBE

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije... 

Menu