Gazi Turali-begova (Poljska) džamija

  • Turali-begova džamija sagrađena je u period između 1548.-1572. godine. Ona je tada izgrađena u polju te je zbog toga i prozvana - poljska džamija.

    Sačuvala je izvorni izgled sve do 1890. godine, kada su tadašnje vlasti odlučile u blizini džamije graditi druge objekte i izvršile nasipanje i ravnanje terena oko džamije. Kako je zbog toga ulaz u džamiju ostao niži, nasuta je i unutražnjost džamije, dozidano je 145 cm na postojeće džamijske zidove i napravljen novi krov. Od tada potiče današnji izgled džamije, uz manje izmjene iz 1910., 1967. i 1968. godine.

    Zbog slijeganja tla džamija je oštećena i prilikom mjerenja 1990. godine došlo se do podataka da su se zidovi I munara nageli. To je značilo da je neophodna rekonstrukcija navedenog objekta. Ubrzo su počele aktivnosti na rekonstrukciji džamije. Početkom 2007.godine počela je opsežna restauracija ove tuzlanske džamije.

    Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika ovu džamiju je prvo 2002. godine stavila na privremenu listu nacionalnih spomenika do bi 2005. godine Turali-begovu džamiju zajedno sa haremom i turbetom proglasila nacionalnim spomenikom Bosne I Hercegovine.

15 vecer kurana

OPCIJA 2

 

zekatpreporod

 

 

YOUTUBE

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije... 

Menu