Mejdanska (Dželal vaiz Mehmed-Ali) džamija

Džamija je sagrađena 1644. godine, što znači da je stara više od 360. godina. Potpuna rekonstrukcija džamije i mekteba je obavljena 2006/2007. godine koja je obavljena zajednički sa komisijom za zaštitu spomenika u Sarajevu, jer je džamija na njihovoj listi. Cilj rekonstrukcije je bio i da joj se vrati prvobitni izgled.

Dimenzije džamije su 7 x 7 m,a munara je drvena visine 10 m. Mejdanska i Džindijska džamija su jedine džamije u Bosni i Hercegovini s izbačenom galerijom u trijemu. U dvorištu džamije nalazi se mekteb koji je urađen suhim, tvrdim i kvalitetnim drvetom prve klase.

IMG 28d80f849c34b83266b147a8cf7f799a V

az


Vaktija

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije... 

Menu