Mesdžid Brčanska Malta

Ovaj džemat je formiran na širem prostoru Brčanske Malte. Nije poznato da je ikad ranije ovdje postojao jedan vjerski objekat islamske arhitekture, niti da je bilo organizovanih vjerskih aktivnosti. Ovom džematu pripadaju naselja Brčanska Malta, Gradina i dio naselja Novi Grad. 
Mesdžid se nalazi u prizemlju vojne stambene zgrade, namjenski građene u vrijeme socijalističke Jugoslavije za oficire JNA, u blizini kasarne „Husejn-kapetan Gradaščević“.

U mesdžidu se obavlaju dnevni namazi, određeni vjerski programi i održava se mektepska pouka. Mesdžid je izuzetno posjećen u vrijeme džume, teravija i bajram-namaza, a može primiti do 100 osoba.

15 vecer kurana

OPCIJA 2

 

zekatpreporod

 

 

YOUTUBE

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije... 

Menu