Mesdžid Bukinje

Džemat Bukinje je manji novoformirani prigradski džemat. Nalazi se 3 km zapadno od Tuzle, s desne strane puta Tuzla-Doboj. Džemat je formiran 1995. godine, a čine ga naselja Kolona i Hudeč, sa oko 200 domaćinstava.
Mesdžid se nalazi u privrednoj zoni naselja, a siturian je u jednoj radničkoj baraci, koju je ustupila firma „Rudar“. U neposrednoj blizini mesdžida nalazi se radničko naselje Kolona.
U mesdžidu se obavljaju džuma, teravija i bajram-namazi. Povremeno se obavaljaju i dnevni namazi, te tevhidi i drugi prigodni programi, posebnio u vrijeme ramazana.

Bukinje nema svoje mezarje, a u planu je formiranje mezarja u Hudeču.

15 vecer kurana

OPCIJA 2

 

zekatpreporod

 

 

YOUTUBE

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije... 

Menu