Svijetla džamija u Slavinovićima

Džamija je locirana u središnjem dijelu naselja Hukići. Udaljena je oko 600m od glavnog puta koji prolazi kroz Slavinoviće. Pristup džamijskom haremu omogućen je asfaltnim putem koji prolazi kroz naselje. Svojim funkcionalnim karakteristikama sam objekat kao i njegovo dvorište, omogućavaju potpuno zadovoljavanje uobičajenih vjerskih potreba. Najvećim dijelom mještani su sami izgradili džamiju svojim novčanim prilozima i dobrovoljnim radom. Džamija je radno otvorena polovinom septembra 2012. godine. Svečano otvorenje bilo je 23. jula 2017. godine. Od tada se u džamiji obavljaju svi dnevni namazi, džuma i bajram namazi. Mektepska nastava održava se od 1. novembra 2014. godine. Kako je džamija izgrađena na dobrom mjestu, dobro je posjećena na većini dnevnih namaza, a najviše na jaciji-namazu kada bude prisutno 45-50 osoba. Džamija ima i svoju priručnu biblioteku.

Imam, hatib i muallim u džematu je Esnaf-ef. Imamović.

(Informacije o džematu su preuzete iz Monografije Tuzlanski džemati, autora Šefke Sulejmanovića - Tuzla 2016. godine)

 

IMG 6802c21355a23b47eec4ab5924f9bc34 V

OPCIJA 2

 

pod nebom vedre vjere

 

 

YOUTUBE

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije... 

Menu