Svijetla džamija Slavinovići-Hukići

Ulica Hukići, tj. istoimeno naselje, nalazi se na južnoj strani tuzlanskog naselja Slavinovići. Nema saznanja da je do sada na ovom prostoru postojao vjerski objekat.
Inicijator gradnje džamije u Hukićima bio je Ismet-ef. Avdibašić, danas penzionisani imam džemata Slavinovići.

Džamija je locirana u središnjem dijelu naselja Hukići i udaljena je 600 metara od glavnog puta koji prolazi kroz Salvinoviće, a izgradnja joj je počela 16. juna 2012. godine.
Pravougaona tlocrtan koncepcija objekta je 10x11,5 metara s predulazom. Džamija pored molitvenog prostora i mahfila, posjeduje učionicu, ulazni hol, abdesthanu, toalet, kotlovnicu, ulazni trijem i terasu. Džamijsko dvorište zauzima prostor od cca 200m2.

Džamija je svečano otvorena 23. jula 2017. godine.

omladinski kurg 2019

Linkovi

az bih tz iz bir radiu iz bih vd iz bih mftz preporod halal link medresa link medresa link

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije...


facebook 2

Menu