Izvršni odbor

Članovi Izvršnog odobora Medžlisa Islamske zajednice Tuzla za mandatni period 2015-2019. godine

1. Hafiz Ahmed-ef. Huskanović, glavni imam Medžlisa Tuzla (član Odbora po funkciji)

2. Hafiz Edin-ef. Peštalić, magistar islamskih nauka

3. Alem-ef. Alić, prof. islamskih nauka

4. Emir-ef. Šečić, prof. islamskih nauka

5. Fehim-ef. Veladžić, prof. islamskih nauka

6. Muhamed Ali Mahmud, magistar medicinskih nauka

7. Hasan Spahić, prof. arapskog jezika i književnosti – Predsjednik Izvršnog odbora

8. Jusuf Ališehović, dipl. ekonomista

9. Omer Delalić, inžinjer elektrotehnike

10. Mensur Husić, doktor socioloških nauka

11. Admir Muratović, magistar humanističkih nauka

12. Amir Sakić, prof. bosanskog jezika i književnosti

13. Vehid Serhatlić, dipl.ekonomista

14. Adis Islamović, doktor veterinarske medicine

15. Muhamed Ibrišević, prof. razredne nastave

omladinski kurg 2019

Linkovi

az bih tz iz bir radiu iz bih vd iz bih mftz preporod halal link medresa link medresa link

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije...


facebook 2

Menu