Medžlis Islamske zajednice Tuzla

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je jedna i jedinstvena zajednica muslimana u Bosni i Hercegovini i Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, muslimana Bošnjaka izvan domovinskih zemalja i drugih muslimana koji je prihvataju kao svoju. Ustrojstvo organa i ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i njene djelatnosti temelje se na Kur’an-i kerimu i sunnetu Muhammeda a.s., islamskoj tradiciji Bošnjaka i zahtjevima vremena.

Cilj Islamske zajednice je da svi njeni pripadnici žive u skladu sa islamskim normama. Cilj Islamske zajednice ostvaruje se promicanjem dobra i odvraćanjem od zla. 

Islamska zajednica se organizira kao:
• džemat i medžlis,
• muftijstvo, odnosno mešihat,
• Sabor, Reisu-l-ulema, Vijeće muftija, Rijaset i Ustavni sud.

Džemat je osnovna organizaciona jedinica Islamske zajednice. Organi džemata su: skupština džemata i džematski odbor. Skupštinu džemata sačinjavaju svi muslimani i muslimanke iz tog džemata koji su navršili osamnaest godina života i koji su članovi Islamske zajednice. Skupština džemata bira: džematski odbor, zastupnike džemata u skupštinu medžlisa i delegate džemata za izborno tijelo koje bira sabornike Islamske zajednice te donosi odluke koje se tiču organizacije i aktivnosti džemata i vjerskog života u džematu.

STRUKTURA MEDŽLISA

Medžlis je organizaciona jedinica Islamske zajednice koja u pravilu obuhvata sve džemate na teritoriji jedne općine ili najmanje sedam džemata koji čine povezanu cjelinu. Organi medžlisa su: skupština i izvršni odbor. Skupštinu medžlisa čine izabrani zastupnici džemata.

Medžlis Islamske zajednice Tuzla spada u red najmnogoljudnijih medžlisa u Bosni i Hercegovini.

Teško je kazati kada je ustanovljena prva organizaciona struktura Islamske zajednice na području Tuzle. U domenu Vjerske uprave donesena su četiri ustava Islamske zajednice, što je imalo i neposredne implikacije na ustroj Zajednice u Tuzli. Ustavom Islamske vjerske zajednice iz 1947. godine, Tuzla je bila sjedište Vakufskog povjerenstva, da bi se ta odrednica neznatno terminološki izmijenila ustavom Islamske vjerske zajednice iz 1959. godine u Povjerenstvo Islamske vjerske zajednice. Ustavom iz 1969. godine uvedena je odrednica odbor Islamske zajednice, koji je definiran kao osnovni organ Islamske zajednice na svom području.

Uporedo s nizom procesa na području Muftiluka tuzlanskog teklo je i kadrovsko obnavljanje i jačanje rada Medžlisa Islamske zajednice Tuzla. Medžlis danas ima razvijene stručne i administrativne službe s kvalificiranim zaposlenicima, čime se postiže kvalitetna vjerska edukacija, te pravna i ekonomska sigurnost rada Medžlisa. Vjersko-prosvjetna, Administrativno-pravna, Finansijsko-računovodstvena i Tehnička služba obuhvataju i koordiniraju cjelokupan rad Medžlisa.

Na području Medžlisa posljednjih godina dinamično se vrši proces kadrovskih promjena i stručnog unaprijeđenja postojećih zaposlenika, tako da je sve veći broj imama s titulom hafiza i naučnim stepenima.

Vjerski život je organizovan u 33 džemata. Do 1991. godine na području Medžlisa, bilo je svega 12 džamija, od toga 7 u gradi i 5 u gravitirajućim džematima. Danas na području Medžlisa Tuzla ima 43 džamija.

Sjedište Medžlisa Islamske zajednice Tuzla nalazi se u zgradi Gazi Turali-begovog vakufa (Turalibegova 25A). 

 

IMG 6802c21355a23b47eec4ab5924f9bc34 V

OPCIJA 2

 

pod nebom vedre vjere

 

 

YOUTUBE

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije... 

Menu