Omladinski krug

Omladinski krug Medžlisa Islamske zajednice Tuzla egzistira na području Tuzle već 20 godina. Djeluje u sklopu Medžlisa Tuzla koji pruža podršku u radu i funkcionisanju ovog udruženja. To je mjesto okupljanja mladih ljudi koji imaju priliku da se druže u zdravom okruženju na principima islama.

Omladinski krug je u svom dosadašnjem radu realizovao niz projekata i aktivnosti, ugostio veliki broj eminentnih gostiju, predavača i vaiza. Kroz svoje aktivnosti Omladinski krug teži ka tome da baštini sve običaje muslimana ovog podneblja.

Sva nastojanja i težnje članova Omladinskog kruga idu u pravcu afirmacije mladih ljudi i iskorištavanja njihovih kvaliteta i potencijala koji su neosporni.

Predsjednica Omladinskog kruga je Almedina Karić. 

IMG 28d80f849c34b83266b147a8cf7f799a V

az


Vaktija

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije... 

Menu