Esnaf-ef. Imamović

Imam, hatib, muallim u džematu Svijetle džamije Hukići

Mjesto i datum rođenja:
Tuzla, 7.6.1979.godine

Obrazovanje:

1998. - završio Behram - begovu medresu
2002. - završio Koledž arapskog jezika na Islamskom univerzitetu u Medini
2006. - diplomirao na Fakultetu Šerijat na Islamskom univerzitetu u Medini
2011. – magistrirao na Islamskom univerzitetu u Medini, odsjek metodologije islamskoga prava (načela jurisprudencije, ar. usulul-fikh), na temu rada : "Naučni studij i valorizacija djela »Et-takriru vet-tahbiru fi šerhi kitabit-tahrir« od početka do kraja prvog poglavlja".
2012. - okončao doktorski studij na Islamskom univerzitetu u Medini, u pripremi doktorska disertaciju na temu Imama Ebu Dža'fer Tahavi 321.h. i njegova usulska mišljenja

Profesionalni (radni angažman):

1998 - 1999. - imama hatiba i muallima u džematu Jelovo brdo
1998 - 1999. - vjeroučitelj u Osnovnoj škola Kalesija
2000. - angažovan kao teravih imam u komandi drugog korpusa Vojske Federacije BiH
2000- 2013. - redovno anagažovan od strane rukovodstva hadža na ispomoći planiranja i realizacije obreda hadža u Medini i Mekki.
2007.-2012. bio angažovan u studentskoj službi fakulteta Šerijat Islamskog univerziteta u Medini
2008- 2013. - zadužen ispred rukovodstva hadža kao koordinator za ostale studente koji su bili angažovani za rad sa hadžijama.
2014.- danas - imam, hatib, muallim u džematu Svijetle džamije Hukići

Objavljeni radovi:

2008. - Hadž Temetu' u hanefijskom mezhebu, Medina , 2008. Rad je urađen kao priručnik hadžijama i u tu svrhu dijeljen je bosanskim hadžijama uz saglasnost rukovodstva hadža
2011. - Polemična pitanja u islamu, Se'id Sini, prijevod s arapskog, El-Kalem, Sarajevo prvo izdanje, i drugo dopunjeno izdanje 2014. godine

2014. - Umra, uputstva i savjeti, El-Kalem, Sarajevo

 

Poznavanje stranih jezika:

Arapski (aktivno poznavanje jezika)


Bračno stanje:

Oženjen, otac troje djece

IMG 6802c21355a23b47eec4ab5924f9bc34 V

OPCIJA 2

 

pod nebom vedre vjere

 

 

YOUTUBE

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije... 

Menu