Vijesti

Previous Next

Mehmedagina (Jalska) džamija dobila status nacionalnog spomenika

IMG 0234Prema novoj odluci nacionalnim spomenicima je proglašeno nekoliko historijskih građevina – a među njima je i graditeljska cjelina – Jalska (Mehmed-agina, ili Kizler, djevojačka, Hafiz-hanumina) džamija sa haremom u Tuzli.

Odluke su donijeli predsjedavajući komisije prof. dr. Amir Pašić i članovi Radoje Vidović i Goran Milojević na sjednici održanoj 27. februara, a istoj su prisustvovali i predstavnici međunarodne zajednice u BiH.

Mehmedagina (Jalska) džamija je izgrađena prije 1600. godine. Godine 1878. izvršeno je preziđivanje jednog dijela džamije. Od 1890. do 1910. godine džamiju je temeljito obnovila hfz. Hanuma Tuzlić kada je i munara iz temelja prezidana.

Do 1928. godine džamija je bila potkupolna, ali se kube od cigle urušilo te je zamijenjeno ravnim stropom od trstike. Dimenzije džamije su 11x10 m., a munara je visoka 32 m.

Osim više naziva (Jalska, Mehmedagina, Kizlar djevojačka) ova džamija ima i tu tužnu specifičnost da je prva džamija u BiH koja je oskrnavljena rafalima Jugočetnika iz vojne kolone koja je prolazila pored nje početkom 1992. godine.

r novine 2019 web 1

az


Vaktija

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije... 

Menu