Vijesti

Previous Next

Lejletu-l-berat: Noć obznane

8Poštovani džema’ate,

Uzvišeni Allah, kaže: „Ha-mim. Tako mi Knjige jasne, Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo - i Mi doista opominjemo-“ (Ed-Duhan, 1-3)
Ibn Abbas, r.a., tumačeći ovaj ajet je rekao da "Ha-mim" znači: „Allah je odredio ono što će se desiti do Kijametskoga dana,“ „Tako mi Knjige jasne“ tj. Kur’ana, „Mi smo ga spustili, objavili“ tj. Kur’an „u mubarek noći“, a to je noć polovine ša'bana, odnosno noć Berata. Ovo tvrdi većina mufesira, osim Ikrime, koji kaže da je to Lejletul-kadr.

Prenosi Ebu Hurejre, r.a., od Vjerovjesnika, a.s., da je rekao: „Došao mi je Džibril, a.s., u srednjoj noći ša'bana i rekao mi: „O Muhammede, podigni svoju glavu ka nebu!“ pa sam ga upitao: „A koja je ovo noć?“ On reče: „U ovoj noći Allah, Slavljen je On, otvara tri stotine vrata rahmeta, oprašta svakome ko Mu nije činio širka u bilo čemu, osim sihirbazu, vračaru, notornom alkoholičaru, onome koji ustrajava u kamati i zinaluku, jer se njima neće oprostiti sve dok se ne pokaju (povrate od činjenja tih stvari).“ Također se prenosi od Allahovog Poslanika, a.s., da je rekao: „Kada bude srednja noć ša’bana, Allah obasja Svoja stvorenja, pa oprosti mu’minima, odgodi kjafirima, a onima koji mrze ostavlja mržnju sve dok Mu dovu ne učine.

Kaže se da meleki imaju dva bajrama na nebesima, kao što muslimani imaju dva bajrama na zemlji. Melekski bajrami su Lejletul-berat i Lejletul-kadr, a bajrami mu’mina su ramazanski i Kurban bajram. Melekski bajram je po noći jer oni ne spavaju, a mu’minski bajram je po danu, jer oni noću spavaju. Kaže se da je mudrost u tome što je Uzvišeni Allah obznanio Lejletul-berat, a sakrio Lejletul-kadr, jer je Lejletul-kadr noć milosti, oprosta, oslobađanja od vatre i Allah, dž.š., ju je sakrio da se ljudi ne bi oslonili na to, a Lejletul-berat je otkrio jer je ona noć odredbe i određivanja, noć srdžbe i zadovoljstva prihvaćanja i odbijanja, približavanja i odbacivanja, noć sreće i nesreće i počasti i odbačenosti.

Neko je u njoj sretan, a drugi je odaljen, jedan uzima nagradu, a drugi je nesretan, jedan je počašćen a drugi je uskraćen, jedan je nagrađen, a drugi je otjeran. A koliko ima opranih i spremnih ćefina, a oni za koje su pripremljeni su zauzeti čaršijom; koliko je kaburova iskopano, a njihovi stanovnici su radošću obmanuti, koliko se usta smije a blizu su propasti, koliko se stanova skoro izgradilo, a njihovi stanari će uskoro nestati, koliko se robova nada sevapu, a prijeti im kazna, koliko se robova nada radosti, a prijeti im propast, koliko se robova nada džennetima, a prijeti im vatra, koliko se robova nada sastanku, a prijeti im rastanak, koliko se robova nada davanju, a prijeti im belaj, koliko se robova nada Vladaru, a prijeti im uništenje. Kaže se da je Hasan Basri, Allah Uzvišeni mu se smilovao, jednom izašao iz svoje kuće u srednjom danu Ša'bana, a lice mu izgledalo isto kao da je sahranjen i pokopan, kao da je tek izašao iz svog kabura. Neko ga je upitao za to (taj hal), a on je rekao: „Allaha mi, čija je lađa više potopljena, pa mu je nesreća veća od moje!“ Upitaše ga: „A šta je to?“, a on reče: „Ja sam u svoje grijehe uvjeren, a drhtim nad svojim dobrim djelima, jer ne znam da li će biti primljena ili odbačena?“
Braćo mu’mini,
Mubarek noć Lejletul-berat nastupa u subotu s akšamskim ezanom, provedimo je u ibadetu, Hajr salatu (čiji je bereket poznat) učeći zikr i dove.
Završavamo ovu hutbu dovom koju je Poslanik, a.s., učio u noći Lejle i berata;
Gospodaru naš: “

IZVOR:
"الغنية لطالب طريق الحق عز و جل" – تأ ليف الشيخ عبد القادر بن صالح الجيلاني
Džemat: Slavinovići-Momanovo
Hatib: Edib Avdić
Tuzla, 26.03.2021. godine

omladinski kurg 2019

OPCIJA 2

YOUTUBE

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije... 

Menu