Vijesti

Previous Next

itikafIbn 'Abbas (r.a.) pripovijeda kako je jedne prilike, dok je on bio u i'tikafu u Džamiji Allahovoga Poslanika (s.a.v.s.), došao jedan čovjek, poselamio ga i sjeo. Ibn 'Abbas mu je rekao: - O, čovječe, ja vidim da si ti tužan i zabrinut. – Čovjek mu je odgovorio: - Jeste, tako je. O, sine amidže Božijeg Poslanika (s.a.v.s.), ja sam zaista u tegobi jer imam hakk (obavezu) prema jednom čovjeku, a tako mi hurmeta Vlasnika ovoga kabura (tj. Resulullaha, s.a.v.s..), nisam u mogućnosti da taj hakk vratim!- Ibn 'Abbas je upitao: - Mogu li ja u tvoje ime posredovati kod toga čovjeka? - Čovjek je na to rekao: -Ukoliko želiš, posreduj! Ibn 'Abbas je obuo svoje papuče i otišao iz džamije.

Godišnjak naslovnica preview 2

YOUTUBE

Vaktija

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije...


820

Menu